แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงราชบุรี ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 1,400 ถุง 05/07/2567 194,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรและทำเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนสามแยกระจับ-หนองโพ ระหว่าง กม.2+600-กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/07/2567 490,195.94 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นแบบเหล็กกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.1+075-กม.11+675 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 02/07/2567 482,775.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 900 ลิตร 28/06/2567 34,704.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงราชบุรี ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ฯ ประจำไตสมาสที่ 3 ( เดือน เมษายน พ.ศ. 2567 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567) 03/07/2567 58,898.12 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นแบบเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.1+075-กม.11+675 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 02/07/2567 482,775.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงราชบุรี หมุดสะท้อนแสง 360 องศา จำนวน 1,000 อัน 01/07/2567 497,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรและทำเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนสามแยกกระจับ-หนองโพ ระหว่าง กม.2+600-กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 01/07/2567 490,195.94 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงราชบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2567 02/07/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงราชบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มิถุนายน 2567 02/07/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงราชบุรี หมุดสะท่อนแสง 360 องศา จำนวน 1,000 อัน 01/07/2567 497,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 900 ลิตร 28/06/2567 34,704.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงราชบุรี PPY สารเพิ่มมวลวัสดุคอนกรีตทั่วไป ขนาดจุ 15 ลิตร จำนวน 178 ถัง 27/06/2567 498,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันหล่อลื่น 2T ขนาดจุ 1 ลิตร 27/06/2567 57,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ 26/06/2567 33,374.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,476 รายการ