แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
16 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/12/2566 107,960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
17 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 04/12/2566 158,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
18 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 04/12/2566 107,960.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
19 แขวงทางหลวงราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,000 ลิตร 30/11/2566 34,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
20 แขวงทางหลวงราชบุรี ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางนอกในพร้อมยางรอง 01/12/2566 12,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
21 แขวงทางหลวงราชบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 01/12/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
22 แขวงทางหลวงราชบุรี ยางนอก ใน พร้อมยางรอง ขนาด 750-16-12 จำนวน 2 ชุด 01/12/2566 12,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
23 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันแก๊สโซออล์ 91 จำนวน 1,000 ลิตร 30/11/2566 34,460.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
24 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 30/11/2566 11,010.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
25 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 29/11/2566 480,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
26 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 29/11/2566 105,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
27 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 30/11/2566 11,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
28 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 29/11/2566 105,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
29 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 29/11/2566 480,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
30 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำ หมายเลข 05-05093-1741-18 จำนวน 1 เครื่อง 27/11/2566 56,710.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 16 ถึง 30 จาก 2,082 รายการ