แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเจียรเชื่อมรอยแตกเหล็กขาตีนช้างข้างซ้ายฯ จำนวน 5 รายการ 07/11/2566 21,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 4 รายการ 07/11/2566 8,380.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงราชบุรี แบริเออร์ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีเอทลีนชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50x100x80 ซม. จำนวน 25 อัน 09/11/2566 95,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเจียรเชื่อมรอกแตกเหล็กขสตีนช้างข้างซ้ายฯ จำนวน 5 รายการ 07/11/2566 21,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 4 รายการ 07/11/2566 8,380.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงราชบุรี ผงดูดซับของเหลวชนิดพิเศษน้ำหนักเบาไม่เกิดฝุ่น ขนาดจุ 10 กก. จำนวน 40 ถุง 07/11/2566 192,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงราชบุรี หลักนำทางชนิดล้มลุก ขนาด 0 8x75 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาวชนอด DIAMOND GRADE ขนาด 3 นิ้ว 4 แถบ จำนวน 76 อัน 07/11/2566 98,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสิห์ ที่ กม.105+098 (สี่แยกห้วยไผ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2566 48,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 02/11/2566 99,930.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 6 รายการ 02/11/2566 99,930.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญารจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.105+098 (สีแยกห้วยไผ่) ปริมาณงาน 1 แห่ง 02/11/2566 48,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงราชบุรี แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 6 ลูก 31/10/2566 21,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงราชบุรี สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2566 01/11/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,000 ลิตร 31/10/2566 38,160.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,000 ลิตร 31/10/2566 38,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,082 รายการ