แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
46 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจร ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+500 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2567 499,800.56 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
47 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 4 รายการ 29/04/2567 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
48 แขวงทางหลวงราชบุรี ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา ไซส์ 3 ขนาด 40x57x20 ซม. จำนวน 5 ตู้ 29/04/2567 11,250.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
49 แขวงทางหลวงราชบุรี สายไฟ THW-A ขนาด 1x10 SQ.MM. จำนวน 60 ม้วน 29/04/2567 90,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
50 แขวงทางหลวงราชบุรี ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 29/04/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
51 แขวงทางหลวงราชบุรี แมกเนติก (ABB) รุ่น AF 26-30-11-13 ขนาด 220 V จำนวน 3 ตัว 26/04/2567 9,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
52 แขวงทางหลวงราชบุรี แมกเนติก (ABB) รุ่น AF 26-30-11-13 ขนาด 220 V จำนวน 3 ตัว 26/04/2567 9,450.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
53 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ กม.6+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 43,497.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
54 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ที่ กม.4+010 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 43,497.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
55 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งป้ายตำแหน่งทางข้าม ขนาด 0.75x0.75 เมตร รหัส น.6 จำนวน 1 ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ที่ กม.7+050 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 5,812.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
56 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโกคสูง-หนองเป้ด ที่ กม.4+600 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 34,813.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
57 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ที่ กม.6+050 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 34,991.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
58 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ กม.6+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 43,497.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
59 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 3028 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ที่ กม.4+010 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 43,497.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
60 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งป้ายตำแหน่งทางข้าม ขนาด 0.75x0.75 เมตร รหัส น.6 จำนวน 1 ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ที่ กม.7+050 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 5,812.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 46 ถึง 60 จาก 2,385 รายการ