แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงราชบุรี แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ 70 แอมป์ จำนวน 6 ลูก 31/10/2566 21,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ในทางหลวงหมายเลข 3206 ที่ 22+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2566 34,777.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิี่วเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในทางหลวงหมายเลข 3087 ที่ กม.20+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2566 34,777.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งแผ่นราวกันอันตราย หนา 3.2 มม.ยาว 4.00 ม. จำนวน 2 แผ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.68+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2566 15,888.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล ( B7) จำนวน 9,000 ลิตร 27/10/2566 268,291.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงราชบุรี หลักนำทางชนิดล้มลุก ขนาด 0 8x75 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาวชนิด DIAMOND GRADE ขนาด 3 นิ้ว 4 แถบ จำนวน 76 อัน 27/10/2566 98,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงราชบุรี ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 700 ถุง 30/10/2566 97,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงราชบุรี ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 700 ถุง 30/10/2566 97,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงราชบุรี หลันำทางชนิดล้มลุก ขนาด 0 8x75ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาวชนิด DIAMOND GRADE ขนาด 3 นิ้ว 4 แถบ จำนวน 76 อัน 30/10/2566 98,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 30/10/2566 268,291.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 3206 ที่ กม.22+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2566 34,777.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 3087 ที่ กม.20+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2566 34,777.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งแผ่นราวกันอันตราย หนา 3.2 มม. ยาว 4.00 ม. จำนวน 2 แผ่นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.68+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/10/2566 15,888.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำหมึกคอมพิวเตอร์สีดำ รุ่น HP CF 255 A จำนวน 1 กล่อง 18/10/2566 5,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำหมึกคอมพิวเตอร์สีดำ รุ่น HP CF 255 A จำนวน 1 กล่อง 18/10/2566 5,670.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,082 รายการ