แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
61 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ที่ กม.4+600 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 34,813.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
62 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ที่ กม.6+050 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/04/2567 34,991.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
63 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง -หลุมดิน ระหว่าง กม.85+000-กม.86+450 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,950 ตร.ม.) 27/05/2567 9,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
64 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ตอน 3 ระหว่าง กม.108+130-กม.108+869 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,258 ตร.ม.) 03/05/2567 9,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
65 แขวงทางหลวงราชบุรี กรวยยางจราจร ผลิตจากยางพาราติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 เส้น สกรีนแขวงทางหลวงราชบุรี ขนาด 600-700 mm. จำนวน 440 อัน 17/04/2567 292,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
66 แขวงทางหลวงราชบุรี กรวยยางจราจร ผลิตจากยางพาราติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 เส้น สกรีนแขวงทางหลวงราชบุรี ขนาด 600-700 mm. จำนวน 440 อัน 17/04/2567 292,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
67 แขวงทางหลวงราชบุรี กรวยยางจราจร ผลืตจากยางพาราติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 เส้น สกรีนแขวงทางหลวงหราชบุรี ขนาด 600-700 mm. จำนวน 440 อัน 17/04/2567 292,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
68 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 10/04/2567 15,040.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
69 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 10/04/2567 15,040.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
70 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทาสีสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลีเมอร์(ทาภายนอก) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.98+584-กม.99+779 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,055 SQ.M.) 09/04/2567 394,290.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
71 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 09/04/2567 272,817.90 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
72 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทาสีสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลีเมอร์(ทาภายนอก) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.98+584-กม.99+779 LT. RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,055 SQ.M.) 09/04/2567 394,290.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
73 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 09/04/2567 272,817.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
74 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ DIP ขนาด 5 MM. จำนวน 180 หลอด ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+500 LT. ปริมาณงาน 9 ชุด 04/04/2567 495,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
75 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 04/04/2567 500,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 61 ถึง 75 จาก 2,385 รายการ