แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 8 รายการ 15/07/2567 7,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงมืองราชบุรี ที่ กม.3+600 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 91,204.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งป้ายให้ชิดซ้าย รหัส บ.40 จำนวน 1 ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ที่ กม.12+000 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 6,857.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมกระถางต้นไม้ จำนวน 2 กระถาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ กม.4+900 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 6,202.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งกำแพงกันเสียงชนิด Transparent Acrylic Reinforced Panel จำนวน 1 แผ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่งเมืองราชบุรี ที่ กม.6+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 43,108.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ กม.3+600 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 91,204.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งป้ายให้ชิดซ้าย รหัส บ.40 จำนวน 1 ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ที่ กม.12+000 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 6,857.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมกระถางต้นไม้ จำนวน 2 กระถาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ กม.4+900(เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 6,202.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งกำแพงกันเสียงชนิด Transparent Acrylic Reinforced Panel จำนวน 1 แผ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่งเมืองราชบุรี ที่ กม.6+900 (ด้านขวาทาง) 10/06/2567 43,108.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/07/2567 499,975.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/07/2567 499,975.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงราชบุรี ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 1,400 ถุง 05/07/2567 194,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 6 รายการ 06/06/2567 14,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องจ้กรฯ จำนวน 9 รายการ 06/06/2567 29,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ จำนวน 4 รายการ 06/06/2567 22,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,476 รายการ