แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/09/2566 51,320.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 25/09/2566 71,494.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 35 รายการ 25/09/2566 11,430.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 25/09/2566 126,730.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/09/2566 51,320.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 25/09/2566 71,494.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 35 รายการ 25/09/2566 11,430.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 22/09/2566 126,730.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทาสีเกาะกลางด้วยสีน้ำอะคริลิคกึ่งเงา ในทางหลวงหมายเลข 376 ระหว่าง กม.8+570-ดม.9+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 155,043.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งแผ่นราวกันอันตราย จำนวน 4 แผ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 กม.85+200 จำนวน 1 แห่ง 20/09/2566 39,766.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 20/09/2566 29,618.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงราชบุรี สายไฟ THW ขนาด 1x16 SQ.MM. จำนวน 3 ม้วน 20/09/2566 29,910.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งแผ่นราวกันอันตราย จำนวน 4 แผ่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 ที่ กม.85+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 39,766.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทาสีเกาะกลางด้วยสีน้ำอะคริลิคกึ่งเงา(สีเขียว) ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.8+570-กม.9+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 155,043.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงราชบุรี สายไฟ THW ขนาด 1x16 SQ.MM. จำนวน 3 ม้วน 20/09/2566 29,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,003 รายการ