วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาน้ำท่วม
ลงวันที่ 13/05/2562

แขวงทางหลวงนครปฐม ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมป้องกันปัญหาน้ำท่วมก่อนเข้าฤดูฝน โดย นายชัยวิทย์ ศิริตันตยาภรณ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครปฐม ได้สั่งการให้ดำเนินการขุดลอกทางระบายน้ำบริเวณบ่อสูบ ถนนเพชรเกษม บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอน พระประโทน-สระกระเทียม ที่ กม.54+800 และบริเวณพื้นที่รับน้ำใต้สะพานลาดปลาเค้า ที่ กม.59+100 (ขาเข้า) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางและเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น


'