วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
ลงวันที่ 13/05/2562

วันที่ 13 - 17 พฤษภาคม 2562 แขวงทางหลวงนครปฐม โดย หมวดทางหลวงในสังกัด ร่วมกับ ตำรวจจราจรในพื้นที่ อำนวยความสะดวกด้านการจราจร และดูแลความปลอดภัยบนทางหลวงบริเวณหน้าโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา (ทางหลวงหมายเลข 321) และโรงเรียนบางเลนวิทยา (ทางหลวงหมายเลข 3296) ให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง


'