วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
กิจกรรมจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ลงวันที่ 17/04/2562

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562
แขวงทางหลวงนครปฐม เข้าร่วมกับ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม และแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสา ร่วมอำนวยความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ประชาชน ตรวจวัดแอลกอฮอล์คนขับรถตู้สาธารณะ แจกผ้าเย็น น้ำดื่ม ลูกอม ขนมขบเคี้ยว พร้อมทั้งแจกแผ่นพับรณรงค์การขับขี่ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” เพื่อความปลอดภัยกับประชาชนผู้ใช้ทาง


'