วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐม
ลงวันที่ 20/12/2561

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 แขวงทางหลวงนครปฐม ร่วมเดินรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดนครปฐมตลอดทั้งปี โดยมี นายชาญนะ เอี่ยมแสง ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นผู้นำขบวน พร้อมทั้งคณะหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสาชาวนครปฐม กว่า 1,000 คน ขบวนเริ่มเดินจากบริเวณสถานีเติมน้ำมันเชลล์ ริมถนนเพชรเกษมฝั่งขาออก ตำบลลำพยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ไปตามถนนเพชรเกษมรวมระยะทาง 3.5 กิโลเมตร


'