วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่น ดูแลรักษา พัฒนาทางหลวง สร้างความสะดวกปลอดภัย และสวยงามอย่างยั่งยืน
title
แขวงทางหลวงนครปฐม
Nakhonpathom Highway District
กิจกรรมวันเด็ก 2562
ลงวันที่ 12/01/2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 แขวงทางหลวงนครปฐม ร่วมมอบรอยยิ้มและความสุขให้เด็กๆ ณ วัดละมุด เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลวัดละมุด


'