แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2071 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/02/2562 18,240.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2072 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 14/02/2562 63,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2073 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง 13/02/2562 65,397.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2074 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 13/02/2562 5,328.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2075 แขวงทางหลวงราชบุรี แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 35 ตัน 12/02/2562 77,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2076 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 12/02/2562 19,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2077 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด Very High Intensity grade (Fluorescent) เบอร์ 4081 ขนาด 30" จำนวน 30หลา 12/02/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2078 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยการสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 งานก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 07/02/2562 1,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2079 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2562 20,000,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2080 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.45+113-กม.46+150 LT.,RT. ปริมาณงาน 20,740 ตร.ม. 30/01/2562 9,990,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2081 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ด้วยวัสดุTHERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 4 จำนวน 391.39 ตร.ม. 11/02/2562 156,164.61 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2082 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 11/02/2562 5,360.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2083 แขวงทางหลวงราชบุรี หลอดโซเดี้ยม ขนาด 250 วัตต์ จำนวน 90 หลอด 11/02/2562 99,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2084 แขวงทางหลวงราชบุรี อิ๊กนิเตอร์ 125 ตัว 07/02/2562 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2085 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น 07/02/2562 4,350,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,071 ถึง 2,085 จาก 2,205 รายการ