แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1996 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/01/2562 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1997 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.45+113-กม.46+150 LT.,RT. ปริมาณงาน 20,740 ตร.ม. 04/01/2562 9,990,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1998 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 03/01/2562 20,745.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1999 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC PAINT จำนวน 747 ตร.ม. 02/01/2562 298,053.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2000 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบชนิด 2 ดวงโคม จำนวน 2 ต้น 28/12/2561 116,378.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2001 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างเหมาทาสีแบริเออร์และทาสีราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 4 จำนวน 1 งาน 28/12/2561 91,618.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2002 แขวงทางหลวงราชบุรี น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 850 ลิตร 28/12/2561 21,811.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2003 แขวงทางหลวงราชบุรี ไฟไซเรนฉุกเฉิน ขนาด 24 V จำนวน 1 ชุด 27/12/2561 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2004 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 3 รายการ 27/12/2561 14,450.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2005 แขวงทางหลวงราชบุรี แบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 A จำนวน 2 ลูก 27/12/2561 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2006 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 3 รายการ 27/12/2561 78,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2007 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ประจำปีงบประมาณ 2562 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ระหว่าง กม.21+008-กม.22+545 LT.,RT. ปริมาณงาน 30,522 ตร.ม. 02/01/2562 20,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2008 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 100,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2009 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง 25/12/2561 23,280.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2010 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง 25/12/2561 19,503.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,996 ถึง 2,010 จาก 2,082 รายการ