แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1981 แขวงทางหลวงราชบุรี ฐานเสาไฟฟ้า จำนวน 12 ฐาน 23/01/2562 56,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1982 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 23/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1983 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 23/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1984 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 21/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1985 แขวงทางหลวงราชบุรี สีน้ำมันสีบรอนด์ ขนาดจุ 1 US.G จำนวน 40 กระป่อง 22/01/2562 30,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1986 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ3090 18/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1987 แขวงทางหลวงราชบุรี แผ่นสะท้อนแสงสีเหลือง ชนิด Very High Intensity Grade (Fluorescent) เบอร์ 4081 ขนาด 30" จำนวน 30 หลา 18/01/2562 96,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1988 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2562 จ้างเหมาทำการงานบำรุงปกติ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.84+000 ปริมาณงาน 61.500 กม. 26/12/2561 4,980,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1989 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างย้ายเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง 17/01/2562 6,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1990 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น ทางหลวงหมายเลข 4,3291,3273,3208,3087,3207 และ 3090 14/01/2562 4,350,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
1991 แขวงทางหลวงราชบุรี วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 09/01/2562 99,764.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1992 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างผลิตป้ายไวนิล จำนวน 13 รายการ 09/01/2562 18,410.42 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1993 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างซ่อมเครื่องตีเส้นแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง 08/01/2562 9,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1994 แขวงทางหลวงราชบุรี จ้างผลิตป้าย จำนวน 3 รายการ 03/01/2562 5,546.88 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1995 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการปรับปรุงเส้นทางท่องเที่ยวภาคตะวันตก กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่างกม.41+062-กม.52+000 อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (งานทางจักรยาน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/01/2562 50,000,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,981 ถึง 1,995 จาก 2,082 รายการ