f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 12/10/2566 รมว. คมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกรมทางหลวง เน้นย้ำการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมเร่งรัดการเปิดใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา
2 26/09/2566 สรุปผลการจำหน่ายเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการที่พักริมทาง (Rest Area) บนมอเตอร์เวย์ สาย 7 ของกรมทางหลวง เอกชนเตรียมยื่นข้อเสนอร่วมลงทุนฯ ปลายเดือนพฤศจิกายนนี้
3 21/09/2566 กรมทางหลวง รับมอบรางวัล “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2565 – 2566” เพื่อเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
4 19/09/2566 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดี กรมทางหลวง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดและมอบเกียรติบัตรแก่หน่วยงานสนับสนุนข้อมูลภูมิสารสนเทศอันทรงคุณค่าฯ
5 13/09/2566 ประกาศกรมทางหลวง เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมทางหลวง พ.ศ. 2566 และคำสั่งกรมทางหลวง เรื่องสำหรับการปฏิบัติหน่าที่โดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
6 13/09/2566 กรมทางหลวงเปิดเผยความคืบหน้าโครงการขยายสายทางรอบเกาะสมุย ใกล้แล้วเสร็จ ยกระดับความปลอดภัยและส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.สุราษฎร์ธานี
7 13/09/2566 กรมทางหลวงชี้แจงกรณีทางยกระดับแยกเข้า อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี มีลักษณะคดเคี้ยวหวั่นเกิดอุบัติเหตุเเก่ผู้ใช้รถใช้ถนน
8 01/09/2566 กรมทางหลวงชี้แจงกรณีเศษวัสดุก่อสร้างทางยกระดับ พระราม 2 ตกใส่รถบัส กรุงเทพฯ - สุราษฎร์ธานี
9 01/09/2566 ร่วมตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจริยธรรม ทล.
10 01/09/2566 กรมทางหลวงศึกษาข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อตรวจติดตามข้อมูลปริมาณจราจรและการจัดทำแผนที่เชิงวิศวกรรม
11 24/04/2562 การรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี
12 23/04/2562 กรมทางหลวง จัดพิธีฉลองความสำเร็จในการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-กัมพูชา (บ้านหนองเอี่ยน-สตึงบท) อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว กับ เมืองปอยเปต ส่งเสริมความเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน อย่างไร้รอยต่อภายในภูมิภาคสนับสนุนโครงข่ายทางหลวงภายใต้กรอบความร่วมมือระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและทางหลวงอาเซียน
13 19/04/2562 กรมทางหลวง สรุปยอดจำนวนรถใช้มอเตอร์เวย์ฟรีช่วงเทศกาลสงกรานต์ 62 พบยอดผู้ใช้กว่า 5.6 ล้านคัน คิดเป็นเงินกว่า 219 ล้านบาท