f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ติดต่อเรา
ลงวันที่ 03/08/2566
กรมทางหลวง
แขวงทางหลวงเพชรบุรี ถนนราชวิถี ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
 
โทรศัพท์ : โทร.032-427129
แฟกซ์ : โทรสาร 032-427128
อีเมล์ : doh1371@doh.go.th

'