f
title
แขวงทางหลวงเพชรบุรี
phetchaburi highways district.
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัยเชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
รมว. คมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกรมทางหลวง เน้นย้ำการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมเร่งรัดการเปิดใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา
ลงวันที่ 11/10/2566

วันนี้ (11 ตุลาคม 2566) นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม และคณะฯ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานให้แก่กรมทางหลวง โดยมีนายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง และคณะผู้บริหารกรมทางหลวง ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมมนัส คอวนิช กรมทางหลวง

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันนี้ได้มาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการบริหารงานให้แก่กรมทางหลวง “คมนาคม เพื่อความอุดมสุขของประชาชน” เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงคมนาคมและยุทธศาสตร์สำคัญ ๆ ของประเทศ โดยในส่วนของภารกิจกรมทางหลวง ได้มอบนโยบายในด้านการพัฒนาโครงข่ายทางถนนที่ส่งเสริมระบบการเกษตร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุนแหล่งอุตสาหกรรม การลดอุบัติเหตุทางถนน และการบูรณาการคมนาคมขนส่งในทุกมิติในการเชื่อมต่อการเดินทางกับ ท่าอากาศยานระบบ ล้อ-ราง-เรือ
สำหรับการดำเนินการของกรมทางหลวงที่จัดเป็นแผนเร่งด่วนคือ โครงการที่มีสัญญาอยู่แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจำเป็นต้องเร่งรัด กำชับ ติดตาม ให้ดำเนินการแล้วเสร็จ เพื่อเปิดให้บริการแก่พี่น้องประชาชนได้โดยเร็วได้แก่ โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา, โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ – กาญจนบุรี, โครงการทางยกระดับบนถนนพระราม 2 และทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 82 สายบางขุนเทียน – บ้านแพ้ว, โครงการพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 5
ในส่วนโครงการระยะกลาง ระยะยาว ที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไป อาทิ โครงการพัฒนาทางหลวงพิเศษ ระหว่างเมืองสายใหม่ที่ต้องเร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้มีการลงนามสัญญาก่อสร้างได้ทันภายในรัฐบาลนี้ ได้แก่ โครงการส่วนต่อขยายทางยกระดับดอนเมืองโทลเวย์ หรือ ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 5 สายรังสิต – บางปะอิน, การปรับปรุงศักยภาพที่แยกบางปะอินซึ่งเป็นจุดตัดของทางหลวงและทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสายสำคัญหลายสาย, โครงการปรับปรุงถนนวงแหวนรอบนอกหมายเลข 9 ฝั่งตะวันตก, โครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพรอบที่ 3 ฝั่งตะวันออก ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวน MR10 ในอนาคต, โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข8 สายนครปฐม – ชะอำ และโครงการติดตามผลการศึกษา (MR – MAP) MR2 ช่วงแหลมฉบัง – นครราชสีมา รวมทั้งจะดำเนินการแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บเงินบนมอเตอร์เวย์ด้วย
นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กรมทางหลวงพร้อมดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม โดยโครงการก่อสร้างต่าง ๆ ของกรมทางหลวงจะทำให้เกิดการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคม ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้การเดินทางมีความคล่องตัวและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทั้งคนและการขนส่งสินค้า นอกจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่แล้ว กรมทางหลวงยังได้มีกิจกรรมก่อสร้างเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยและการลดอุบัติเหตุบนทางหลวง ได้แก่ การปรับปรุงบริเวณจุดเสี่ยง, การปรับปรุงทางแยกวัดใจต่าง ๆ, การปรับปรุงตีเส้นจราจร, การปรับเปลี่ยนป้าย, การติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง, การติดตั้งราวกันอันตรายข้างทาง และการปรับปรุงผิวจราจรด้วย

11 ตุลาคม 2566
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง


'