วิสัยทัศน์ : มุ่งสู่ความเป็นองค์กรชั้นนำ ด้านงานทาง เชื่อมโยงการขนส่ง อย่างยั่งยืน
นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะเดินทางมาตรวจราชการเพื่อตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในแขวงทางหลวงชุมพร
ลงวันที่ 25/01/2567

วันที่ 25 มกราคม 2567 นายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ประจำปี 2567 พร้อมมอบของตรวจเยี่ยม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน จากนั้นเข้ารับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานแผนงานโครงการและผลการเบิกจ่ายตามงบประมาณ ปี 2566-2567 การดำเนินการแก้ปัญหาด้านต่างๆ พร้อมตอบข้อซักถาม / แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค และการสนับสนุนจากส่วนกลาง ณแขวงทางหลวงชุมพร โดยมีนายกรีธา เดชพิณ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชุมพร และเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยม และชี้แจง/ตอบข้อซักถามการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ


'