แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
241 02/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ช่วงกิโลเมตร 12+000-68+034 อำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 112 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
242 27/02/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมงานขยายไหล่ทาง จากบ้านคาไปโป่งกระทิง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.67+350-กม.68+650 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการ ระหว่าง กม.67+550-กม.68+900) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
243 27/02/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกไพนสะเดา ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม0101 ตอนปากท่อ-ห้วยศาลา ที่ กม.5+953(แยกไพรสะเดา) ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
244 27/02/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชลประทาน ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ที่ กม.23+604 ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
245 27/02/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3526 ตอนควบคุม0100 ตอนกำแพงใต้ - บ้านเลือก ช่วง กิโลเมตร 0+300-5+210 ตำบลบ้านฆ้อง ตำบลบ้สนสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 113 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
246 27/02/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.16+000-กม.23+000 ตำบลน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (ระหว่าง กม.13+105-กม.19+095 เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 113ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
247 27/02/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย(เป็นช่วงๆ) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม0301,0302,0303 ตอนสระกระเที่ยม-คลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.67+334-กม.111+457 อำเภอบ้านโป่ง อำเภอโพธาราม อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 2,696 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
248 27/02/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร(แยกวัดบ้านเลือก) ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ที่ กม.3+150 ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
249 27/02/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกหนองใยบัว ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ที่ กม.35+741 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
250 27/02/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรแยกคลองชลประทานกรับใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3394 กม.9+150 ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 241 ถึง 250 จาก 278 รายการ