แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M63020030708
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมงานขยายไหล่ทาง จากบ้านคาไปโป่งกระทิง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.67+350-กม.68+650 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการ ระหว่าง กม.67+550-กม.68+900)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 27/02/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ