วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
เทศกาลสงกรานต์
ลงวันที่ 02/01/2562

รายงานสถิติอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปี 2556-2557 741 ดาวน์โหลด
สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปี 2557-2558 755 ดาวน์โหลด
สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปี 2558-2559 760 ดาวน์โหลด
สถิติอุบัติเหตุเปรียบเทียบปี 2559-2560 760 ดาวน์โหลด

'