วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวกปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
title
สำนักงานทางหลวงที่ 15
Office of Highways 15
ตรวจเยี่ยมจุดให้บริการทั่วไทย เทศกาลสงกรานต์ 2567
ลงวันที่ 11/04/2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 นายนพพร พิสุทธิมาน ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 พร้อมด้วยนายสิโรตม์ แดงภูมี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 นายชาติชาย พรวนพิทักษ์ ผู้อำนวยการส่วนควบคุมงานก่อสร้างทาง และนายกิตติชัย ศรีโยธา ผู้อำนวยการส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานในการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ณ จุดให้บริการทั่วไทยบริเวณแยกหนองไผ่  ทางหลวงหมายเลข 37 ตอน วังโบสถ์ - ปราณบุรี ที่กม.39+200


'