แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงราชบุรี ผลการขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 54 รายการ 14/09/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงราชบุรี ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด จำนวน 54 รายการ 21/08/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงราชบุรี ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 16/05/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงราชบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 21/04/2566 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงราชบุรี ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด วัสดุชำรุด และวัสดุหมดความจำเป็น งานนอกเงินทุน จำนวน 36 รายการ 20/12/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงราชบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด วัสดุชำรุด และวัสดุหมดความจำเป็น งานนอกเงินทุน จำนวน 36 รายการ 28/11/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงราชบุรี ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ 01/06/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงราชบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 09/05/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงราชบุรี ผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 18 รายการ 17/01/2565 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงราชบุรี ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดและวัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน 23/12/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงราชบุรี ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 2 รายการ 24/11/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงราชบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุน ฯ จำนวน 2 รายการ 01/11/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงราชบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุน ฯ จำนวน 1 รายการ 03/08/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงราชบุรี ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 03/08/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงราชบุรี ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด งานนอกเงินทุน จำนวน 98 รายการ 12/01/2564 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 17 รายการ