แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
81 10/10/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 33400 กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.41+930-กม.42+812 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
82 28/09/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.26+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,090.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
83 28/09/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ้ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.2+570-กม.3+610 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,895.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
84 28/09/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง -น้ำพุ ระหว่าง กม.0+192-กม.0+713,กม.5+375-กม.5+670 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,094.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
85 28/09/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.13+955-กม.16+022 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (43,625.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
86 28/09/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.4+416-กม.6+406 LT.,RT ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,376.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
87 28/09/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย - เตาปูน ระหว่าง กม.18+765-กม.21+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,437.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
88 27/09/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ทางโค้ง กม.9+540 LT./RT.ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (231.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
89 27/09/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้งโดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ที่ทางโค้ง กม.98+510 RT. ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (231.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
90 19/08/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลนพร้อมซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ในเขต ต.โคกหม้อ ต.พงสวาย ต.หน้าเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ต่อยอดโครงการเดิม) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 81 ถึง 90 จาก 278 รายการ