แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
261 26/06/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการเพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทางและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง หมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ระหว่าง กม.2+600-กม.3+600 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
262 17/05/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วนปี 2562 งานฉุกเฉิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.68+500 และที่ กม.84+171 ปริมาณงาน 2แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
263 28/03/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน ที่ กม.18+982 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยก ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3291 กม.18+982) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
264 28/03/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนหนองหอย-เตาปูน ที่ กม.18+982 อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยก ระหว่างทางหลวงหมายเลข 3291 กม.18+982) ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
265 28/03/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.1+807 (แยกหลุมดิน) พร้อมติดตั้งไฟและป้ายเตือน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
266 04/03/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.107+006-กม.108+171 RT. (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1,100 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
267 04/03/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2562 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.6+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
268 25/02/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.27+055-กม.40+662 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
269 14/01/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงราชบุรี เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,181 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
270 04/12/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาปรับปรุงและยกระดับเส้นทางคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.108+395 (เภสัชอ่างทอง) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 261 ถึง 270 จาก 278 รายการ