แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
231 06/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซีย ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.0+000-กม.40+662,กม.41+062-กม.68+034. ปริมาณงาน 350.176 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
232 06/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพป้ายและเครื่องหมายจราจรรองรับทางหลวงอาเซีย ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.0+000-กม.18+592 ปริมาณงาน 272.222 ตารางเมตรร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
233 06/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ระหว่าง กม.68+830-กม.69+586 LT.,กม.68+778-กม.69+586 RT.,ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.80+172-กม.81+012 ปริมาณงาน 1,568 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
234 05/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 6 ระหว่าง กม.86+710-กม.87+900 และระหว่าง กม.91+920-กม.92+270 ปริมาณงาน 86 ต้น เผยแพร่ขึ้นเว็บ
235 05/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนแก้วฟ้า - เขาช่องพราน ตอน 2 ที่ กม.21+500 (ตอนหนองหอย - เตาปูน ที่ กม.21+500) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
236 05/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ที่ กม.25+354.999 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
237 05/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0101 ตอนเจดีย์หัก - หนองหอย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+488-กม.0+916 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
238 05/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงสะพานและท่อระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 1 ที่ กม.92+970 และที่ กม.95+130 ปริมาณงาน 2 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
239 02/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ-บางพรม ระหว่าง กม.11+061-กม.13+181 LT.(ดำเนินการระหว่าง กม.11+061-กม.14+530 LT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
240 02/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สายทางในควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 231 ถึง 240 จาก 278 รายการ