แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
221 23/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.53+476-กม.53+712 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
222 23/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานแก้ไขและป้องกันน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301,0302 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง - หลุมดิน ที่ กม.68+500,ที่ กม.84+170 และที่ กม.89+100 ปริมาณงาน 3 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
223 23/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0101 ตอนเจดีย์หัก - หนองหอย ตอน 2 ระหว่าง กม.3+163-กม.3+829 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
224 23/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.24+778.335-กม.25+230 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
225 19/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.53+476-กม.53+712 ด้านซ้ายทาง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
226 09/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาวัง-เหมืองผาปกค้างค้าว ระหว่าง กม.0+000-กม.40+662,กม.41+062-กม.68+034 (ตอนควบคุม 0101,0102 ตอนเขาวัง -น้ำพุ,น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ปริมาณงาน 350.176 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
227 06/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กินกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม-คลองอีจาง ตอน 1 ระหว่าง กม.67+334-กม.79+851(เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5,282 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
228 06/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 (เป็นช่วงๆ) (ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ปริมาณงาน 5,275 ตารางเมตร เผยแพร่ขึ้นเว็บ
229 06/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยาย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.16+094,กม.18+515-กม.43+086 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 5,274 ตารางเมตร. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
230 06/03/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2563 งานจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ตอน 3 ที่ กม.20+050 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 221 ถึง 230 จาก 278 รายการ