แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
191 30/09/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ตอน 2 ที่ กม.79+741 ปริมาณงาน 1 แห่ง( 642.40 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
192 30/09/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
193 26/08/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาโครงการสร้างพื็นฐานด้านการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กิจกรรมติดตั้งป้ายท่องเที่ยว ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โค้กหม้อ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+259 (เป็นแห่ง ๆ) อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 2 ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
194 21/08/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ที่ กม.68+000 และทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.0+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
195 20/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม0101 ตอนเจดีย์หัก - หนองหอย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+488-กม.0+916 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
196 10/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำ ทางหลวงหมายเลข 3291 เตาปูน-เบิกไพร ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ที่ กม.41+020 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
197 07/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมปรับปรุงทางแยกและขยายไหล่ทางเป็นชั้น 1 ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน - เบิกไพร ช่วงกิโลเมตร 23+628 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
198 07/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโพธาราม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ที่ กม.88+300 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
199 03/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.80+172-กม.80+992 LT. และระหว่าง กม.80+172-กม.81+012 RT. ปริมาณงาน 1,620 M. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
200 02/04/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี านจ้างเหมาทำการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.0+000-กม.18+592 ปริมาณงาน 1 แห่ง (67 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 191 ถึง 200 จาก 278 รายการ