แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
181 01/10/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโพธาราม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ที่ กม.88+300 RT.ปริมาณงาน1 แห่ง (1หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
182 01/10/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสวนผึ้ง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT.ปริมาณงาน1 แห่ง (1หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
183 01/10/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าก่อสร้างอาคารที่พักและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ที่ กม.15+862 RT.ปริมาณงาน1 แห่ง (1หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
184 30/09/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปีงบประมาณงาน 2564 รหัสงาน 20530 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (3 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
185 30/09/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานหมวดทางหลวง หมวดทางหลวงราชบุรี แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ที่ กม.15+862 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
186 30/09/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงโพธาราม แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง -หลุมดิน ที่ กม.88+300 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
187 30/09/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงราชบุรี แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ที่ กม.15+862 RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
188 30/09/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสวนผึ้ง แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
189 30/09/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.8+086 ปริมาณงาน 1 แห่ง (675.90 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
190 30/09/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ตอน 1 ที่ กม.78+081 และที่ กม.78+785 ปริมาณงาน 2 แห่ง (831.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 181 ถึง 190 จาก 278 รายการ