แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
101 03/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ตอน 2 ระหว่าง กม.41+000-กม.43+086 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,069 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
102 03/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 2 ระหว่าง กม.43+000-กม.45+150 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,350 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
103 03/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.47+460-กม.49+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง (22,000 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
104 03/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ตอน 1 ระหว่าง กม.98+720-กม.102+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
105 01/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี งานเครื่องหมายนำทาง ทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนสามแยกกระจับ - หนองโพ ระหว่าง กม.0+000-กม.4+000 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.0+000-กม.9+950 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,297 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
106 01/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.0+000-กม.9+950 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.7+500-กม.11+730 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (10,571.00 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
107 01/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย - เตาปูน ระหว่าง กม.12+735-กม.23+032 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (220 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
108 01/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.103+966 ปริมาณงาน 1 แห่ง (54.25 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
109 01/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.24+000-กม.41+895 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (242 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
110 01/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.90+552-กม.93+246 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,572.00 M.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 101 ถึง 110 จาก 278 รายการ