แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
91 19/08/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่่องสว่างกิ่งเดียว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น กม.0+000-กม.54+940 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (96 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
92 22/07/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHINH บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี (ต่อยอดโครงการเดิม) ทางหลวงหมายเลข 3291,3090,3087 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 EACH) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
93 17/05/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHINH บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3273,3291,3526,3090,3087,3208 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) เปลี่ยนแปลงแผน
94 11/05/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHINH บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3273,3291,3526,3090,3087,3208 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
95 04/02/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 12.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.7+900-กม.8+540 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
96 04/02/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565(เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน-โคกหม้อ ที่ กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
97 20/01/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง รวมปริมาณงาน 6 แห่ง (8,149 EACH) ทางหลวงหมายเลข 323,3291,3087,3238,3090 และ 3273 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
98 20/01/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ที่ กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
99 20/01/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.7+900-กม.8+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
100 03/12/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.31+220-กม.35+785 ปริมาณงาน 1 แห่ง (41,085 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 91 ถึง 100 จาก 278 รายการ