แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 26/04/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อมสิ่งประกอบ-ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 01/04/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ระหว่าง กม.67+334-กม.68+720 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 28/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยสาลา - จอมบึง ตอน 2 ระหว่าง กม.85+100-กม.86+855 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,250 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.9+950 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,155 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 28/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.2+349-กม.2+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 9 ระหว่าง กม.29+175-กม.30+955 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,119 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 28/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ตอน 2 ระหว่าง กม.12+410-กม.14+010 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (32,245 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.23+740-กม.25+055 และ กม.37+300-กม.38+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2.855 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.5+670-กม.7+270 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1.600 กม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/03/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.0+800-กม.1+910 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,795 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 278 รายการ