แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M63030030679
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานเปลี่ยนป้ายจราจร ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม0200 ตอนโป่งกระทิง - จอมบึง ระหว่าาง กม.54+104-กม.102+445 (ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.102+445) ปริมาณงาน 346.704 ตารางเมตร
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ