แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2563
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง M63030030679
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอน เขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.14+757-กม.16+340 (ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว) ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 2,935,800.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 24/03/2563
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2563
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ