แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030008509
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม จุดที่ 1 เกาะกลางโค้งเทศบาลบางแพ กม.1+350 LT, จุดที่ 2 เกาะกลางโค้งตลาดบางแพ กม.4+160 RT, จุดที่ 3 เกาะกลางโค้งดอนเซ่ง กม.6+475 ต.วังเย็น อ.บางแพ จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (232 M.)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 10,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 12/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 03/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ