แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65120019784
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง-หนองเป็ด ระหว่าง กม.7+565-กม.16+457 (เป็นช่วง ๆ) เป็นระยะทางไม่น้อยกว่า 4.900 กิโลเมตร ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (5.000 กิโลเมตร)
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 20,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 19/12/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ