แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65110030425
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจรสำหรับคนข้ามถนนโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ที่ กม.32+650 อยู่ในเขตพื้นที่ ต.หนองปลาหมอ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 1,500,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/11/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 12/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ