แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงราชบุรี
ปีงบประมาณ 2566
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P65100009112
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.4+760-กม.10+343 ปริมาณงาน 1 แห่ง
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 20,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 28/10/2565
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 11/2565
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ