แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 แผ่นปลายปิดหัว-ท้าย จำนวน 40 แผ่น 20/02/2567 335/60/78/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
107 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/02/2567 335/60/76/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
108 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด Very High Intensity Grade (Fluorescent) เบอร์ 4081 ขนาด 30" จำนวน 50 หลา 16/02/2567 335/60/75/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
109 แบตเตอรี่ ขนาด 12 V 70 A จำนวน 2 ลูก 15/02/2567 335/30/32/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
110 วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน4 รายการ 15/02/2567 335/30/31/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
111 จ้างเหมาปลูกต้นไม้( Planting) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอรหนองตะแครง-ลูกแก ระหว้าง กม.0+256-กม.0+371 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/02/2567 รบ./พ./15/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
112 หลักนำทางชนิดล้มลุก ขนาด 8x75 ซม. ติดแผ่นสะท้อนแสงสีขาวชนิด DIAMOND GRADE ขนาด 3 นิ้ว 3 แถบ พร้อมติดตั้ง จำนวน 294 อัน 13/02/2567 335/60/74/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
113 น้ำมันดีเซล ( B7) จำนวน 9,000 ลิตร 13/02/2567 335/35/73/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
114 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.102+200(ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2567 335/-/9/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
115 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเจดีย์หัก-หนองหอย ที่ กม.2+860(เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2567 335/-/8/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
116 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ที่ กม.11+690(ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2567 335/-/7/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
117 เหล็กตัวซี Block Out ติดการ์ดเรล(1 ชุดประกอบด้วย ปะกับ 2 ตัว,น้อยยาว ขนาด 7" 2 ชุด,น๊อยสั่น ขนาด 3" 1 ชุด) จำนวน 280 ชุด 07/02/2567 335/60/72/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
118 จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจรในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.101+000(สี่แยกเจดีย์หัก)และทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.6+100(สีแยกหัวโป่ง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2567 รบ./พ./14/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
119 จ้างเหมาตัดหญ้าในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ระหว่าง กม.0+000-กม.30+000 และทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.4+000-กม.9+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2567 รบ./พ./13/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
120 กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด เอ.4 จำนวน 50 รีม 06/02/2567 335/80/71/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 672 รายการ