แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 08/03/2567 335/60/90/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
92 วัสดุจราจร จำนวน 17 รายการ 07/03/2567 335/60/89/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
93 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 06/03/2567 335/45/88/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
94 ตู้เหล็กกันน้ำมีหลังคา ไซส์ 3 ขนาด 40x57x20 ซม. จำนวน 5 ตู้ 05/03/2567 335/45/85/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
95 จ้างเหมาปลูกต้นไม้ (Planting) ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.0+371-กม.0+672 ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/03/2567 รบ./พ./20/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
96 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 1 เครื่อง 31/01/2567 335/-/66/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
97 จ้างเหมาทาสีสะพานและราวกันอันตรายด้วยสีบอรนซ์เงิน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.98+584 และที่ กม.99+779 ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2567 รบ./พ./19/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
98 จ้างเหมาทาสีสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.98+584-กม.99+779 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/03/2567 รบ./พ./18/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
99 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 700 ลิตร 29/02/2567 335/35/83/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
100 จ้างเหมาซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.3+500 และทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ที่ กม.43+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/02/2567 รบ./พ./17/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
101 จ้างติดตั้งโคมไฟสัญญาณจราจร LED ขนาด 300 มม. ชนิด 3 ดวงโคม พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้นและค่าใช้จ่ายอื่น ๆในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.103+870 (ด้านซ้ายทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 28/02/2567 335/-/10/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
102 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 27/02/2567 335/45/82/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
103 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 27/02/2567 335/60/81/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
104 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นเหล็กหล่อกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.6+104-กม.6+457 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 23/02/2567 รบ./พ./16/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
105 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 22/02/2567 335/45/79/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 672 รายการ