แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานป้ายข้างทาง ทล. 3291 ตอนเจดีย์หัก - หนองหอย - เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.0+000-กม.45+605 ทล. 3090 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.21+298-กม.42+186 และ ทล. 3206 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.35+238-กม.69+299 ปริมาณงาน 3 แห่ง 08/05/2567 รบ.6/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
77 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000-กม.43+086 (เป็นช่วงๆ) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/05/2567 รบ.1/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
78 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อขนส่งส่งสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.50+215-กม.53+700 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม 51+957.50) 13/05/2567 รบ.9/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
79 สีตีเส้นจราจรสีขาวชนิดไม่ผสมลูกแก้ว ขนาดจุ 5 แกลลอน จำนวน 2 ถัง 21/03/2567 335/60/98/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
80 สีน้ำพลาสติกสีแดง ขนาดจุ 3.5 ลิตร จำนวน 100 กระป่อง 20/03/2567 335/60/97/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
81 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 12 รายการ 15/03/2567 335/45/94/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
82 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 14/03/2567 335/60/93/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
83 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.42+000-กม.57+200 (เป็นช่วง ๆ) ตลาดชัฏป่าหวาย - อำเภอสวนผึ้ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2567 รบ.3/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
84 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 13/03/2567 335/35/92/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
85 จ้างเหมาทำการติดตั้ง REFLECTING TARGT FOR BARRIER แบบสี่เหลี่่ยมจัตุรัส ขนาด 0.15m.x0.15m. ชนิดหน้าเดียว ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.100+455,ที่ กม.101+950และที่ กม.104+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,053 EACH) 12/03/2567 รบ./พ./22/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
86 จ้างเหมาจัดทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางด้วย THERMOPLASTIC PAINTในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.52+210-กม.52+640 ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2567 รบ./จ./1/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
87 จ้างซ่อมเชื่อมปะอุดรูรอยรั่วถังน้ำ จำนวน 2 รายการ 11/03/2567 335/-/36/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
88 ไดสตาร์ท จำนวน 1 ลูก 11/03/2567 335/30/35/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
89 แบตเตอรี่ ขนาด 12V 70 A จำนวน 3 ลูก 11/03/2567 335/30/33/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
90 สติ๊กเกอร์สะท่้อนแสงชนิดอลูมิเนียมฟอยส์ สีเหลือดำ Aluminum based grade ขนาด 48" จำนวน 100 หลา 11/03/2567 335/60/91/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 672 รายการ