แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ บริเวณสะพานข้ามแยกบางแพ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 และทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม ระหว่าง กม.0+000-กม.28+421 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2567 รบ.4/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
62 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ตอน 3 ระหว่าง กม.42+650-กม.43+086 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 รบ.8/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
63 งานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ตอน 2 ระหว่าง กม.35+050-กม.35+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 รบ.7/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
64 กิจกรรมติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 3335 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านสิงห์ - บ้านแพ้ว ระหว่าง กม.0+000-กม.22+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง (2,764 M.) 20/05/2567 รบ.38/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
65 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือทางโค้งชนิดแผ่นเหล็กชุบสังกะสี หนา 1.2 มม. มีเฟรม แบบ SHAPE A สำหรับติดป้าย 2 ด้าน พร้อมเสาเหล็ก ขนาด 75x75 มม.หนา 3.2 มม.ยาว 3.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.26+600-กม.34+400 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/03/2567 รบ./พ./23/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
66 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพไฟฟ้าแสงสว่าง โดยการปรับปรุงโคมไฟฟ้าและติดตั้งใหม่พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000-กม.43+086 (เป็นช่วง ๆ) อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/05/2567 รบ.32/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
67 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302, 0303 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.97+680-กม.106+720 ปริมาณงาน 1 แห่ง (33ต้น) 14/05/2567 รบ.17/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
68 งานติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 3 ระหว่าง 89+441-กม.90+301 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,092 M.) 15/05/2567 รบ.25/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
69 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.0+000-กม.2+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (61 ต้น) 17/05/2567 รบ.36/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
70 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ตอน 2 ระหว่าง กม.73+961-กม.75+727 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (75 ต้น) 17/05/2567 รบ.33/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
71 งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่หรือระบบตามปริมาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ที่ กม.5+252 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 รบ.12/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
72 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง -หลุมดิน ตอน 4 ระหว่าง กม.97+735-กม.99+418 LT.,RT ปรมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) ต้ 17/05/2567 รบ.35/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
73 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mounting Height) ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 3 ระหว่าง กม.92+280-กม.93+666 (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 17/05/2567 รบ.34/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
74 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (223 EACH) 13/05/2567 รบ.10/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
75 กิจกรรมติดตั้ง SAFETY ROLLING BARRIER พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ บริเวณทางโค้ง ทางหลวงหมายเลข 325 ตอนควบคุม 0101 ตอนบางแพ - บางพรหม 07/05/2567 รบ.2/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 61 ถึง 75 จาก 672 รายการ