แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
601 กิจกรรมก่อสร้างทางกลับรถใต้สะพานข้ามแม่น้ำ ทางหลวงหมายเลข 3291 เตาปูน-เบิกไพร ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ที่ ก.41+020 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง (ดำเนินการที่ กม.45+100) ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2563 รบ.63/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
602 งานติดตั้งป้ายแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวและโบราณสถานในพื้นที่จังหวัดราชบุรี สายทางในควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ปริมาณงาน 4 แห่ง 12/05/2563 รบ.56/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
603 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงบ้านโป่ง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ที่ กม.1+960 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 05/05/2563 รบ.42/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
604 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงบ้านโป่ง ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ที่ กม.1+960 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 05/05/2563 รบ.41/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
605 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฎิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) แขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 LT. ปริมาณงาน 2 หลัง 05/05/2563 รบ.39/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
606 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่ทำการ แขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2 หลัง) 05/05/2563 รบ.37/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
607 งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย แขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (2 หลัง) 05/05/2563 รบ.38/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
608 กิจกรรมปรับปรุงทางแยกและขยายไหล่ทางเป็นชั้น 1 ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน-เบิกไพร ช่วงกิโลเมตร 23+628 ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 รบ.59/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
609 งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ หมวดทางหลวงโพธาราม ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0100 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ที่ กม.88+300 RT. ปริมาณงาน 1 หลัง 05/05/2563 รบ.40/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
610 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 3526 ตอนควบคุม 0100 ตอนกำแพงใต้ - บ้านเลือก ที่ กม.1+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2563 รบ.60/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
611 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 4 ระหว่าง กม.85+286-กม.87+024 RT. ปริมาณงาน 1,576 M. 07/05/2563 รบ.43/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
612 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0100 ตอนเขาวัง -เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.14+757-กม.16+340 (ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2563 รบ.57/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
613 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.20+699-กม.23+150 ปริมาณงาน 69 ต้น 18/05/2563 รบ.61/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
614 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.80+172-กม.80+992 LT. และระหว่าง กม.80+172-กม.81+012 RT. ปริมาณงาน 1,620 M. 12/05/2563 รบ.58/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
615 กิจกรรมงานขยายไหล่ทางจากบ้านคา ไปโป่งกระทิง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.67+350-กม.68+650 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการ ระหว่าง กม.67+600-กม.69+010) ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/05/2563 รบ.53/2563 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 601 ถึง 615 จาก 672 รายการ