แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 9 ระหว่าง กม.29+175-กม.30+955 Lt.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,119 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.30+065) 20/05/2567 รบ.40/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
47 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.9+950 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,155 ตร.ม.) 23/05/2567 รบ.43/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
48 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mountig Height) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ระหว่าง กม.67+334-กม.68+720 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 17/05/2567 รบ.37/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
49 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหสังาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.102+530-กม.102+845 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 รบ.16/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
50 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องก้นและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000-กม.20+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 รบ.15/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
51 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.97+000-กม.99+769 LT.RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 รบ.13/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
52 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึงระหว่าง กม.22+500-กม.85+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/05/2567 รบ.14/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
53 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน- ห้วยชินสีห์ ตอน 1 ระหว่าง กม.103+470-กม.104+294 ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2567 รบ.26/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
54 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.98+398- กม.98+438 ปริมาณงาน 1 แห่ง (260 เมตร) 13/05/2567 รบ.11/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
55 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพานทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.101+665-กม.102+011 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) 14/05/2567 รบ.18/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
56 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 29000 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ระหว่าง กม.2+349-กม.2+975 ปริมาณงาน 1 แห่ง (528 เมตร) 20/05/2567 รบ.39/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
57 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 750 ลิตร 29/03/2567 335/35/99/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
58 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม. 104+028 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 หลัง) 15/05/2567 รบ.24/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
59 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งประกอบการ ระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ 7-8) แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม.104+028 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/05/2567 รบ.23/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
60 กิจกรรมติดตั้ง SAFETY ROLLING BARRIER พร้อมอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่าง ๆ บริเวณคอสะพานห้วยหนึ่ง ถึง ห้วยห้า ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างค้าว ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (300 M.) 08/05/2567 รบ.5/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 46 ถึง 60 จาก 672 รายการ