แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.2+245-กม.2+570 ปริมาณงาน 1 แห่ง (0.325 กม.) 01/07/2567 eb-รบ.41/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 1 ระหว่าง กม.54+350-กม.54+770 ปริมาณงาน 1 แห่ง (7,820 ตร.ม.) 01/07/2567 eb-รบ.42/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
3 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ตอน 2 ระหว่าง กม.41+880-กม.42+635 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (14,800 ตร.ม.) 01/07/2567 eb-รบ.40/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
4 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ระหว่าง กม.97+370-กม.98+170 ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,000 ตร.ม.) 01/07/2567 eb-รบ.43/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
5 โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม พร้อม สิ่งประกอบ – ส.ทล.2 กก.2 บก.ทล.(เพชรบุรี) หน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงโพธาราม 1 หลัง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ที่ กม.88+300 (RT.) ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/05/2567 รบ.46/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
6 ผลการขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ จำนวน 1 รายการ 29/04/2567 รบ.(พ)1/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
7 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิมเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง -หลุมดิน ระหว่าง กม.85+000-กม.86+450 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (15,950 ตร.ม.) 26/04/2567 รบ.44/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
8 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ตอน 3 ระหว่าง กม.108+130-กม.108+869 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,258 ตร.ม.) 26/04/2567 รบ.45/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
9 ขายทอดตลาดเครื่องจักรกล งานเงินทุนฯ 05/04/2567 รบ.(พ)1/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
10 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.5+670-กม.7+270 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 รบ.42/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
11 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.23+740-กม.25+055 และ กม.37+300-กม.38+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/04/2567 รบ.27/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
12 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ตอน 2 ระหว่าง กม.12+410-กม.14+010 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (32,245 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.13+210) 18/04/2567 รบ.31/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
13 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100-กม.3+865 LT.,RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง (71,826 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.1+982.500) 18/04/2567 รบ.41/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
14 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.0+800-กม.1+910 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,795 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.1+355) 18/04/2567 รบ.29/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
15 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 2 ระหว่าง กม.85+100-กม.86+855 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,250 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.85+977.500) 18/04/2567 รบ.30/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 240 รายการ