แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนแก้วฟ้า-เขาช่องพราน ที่ กม.18+982 อำเภอโพธาราม (ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรทางแยกระหว่างทางหลวงหมายเลข 3291 กม.18+982 กับทางเข้าศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำรินเขาชะงุ้ม 17/12/2561 eb-รบ14/2561 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 1 จาก 1 รายการ