แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 09/04/2567 335/35/106/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
32 จ้างเหมาทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ DIP ขนาด 5 MM. จำนวน 180 หลอด ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+500 LT. ปริมาณงาน 9 ชุด 04/04/2567 รบ./พ./28/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
33 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 04/04/2567 335/45/104/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
34 ผงดูดซับของเหลว ชนิดพิเศษน้ำหนักเบาไม่เกิดฝุ่น ขนาดจุ 10 กก. จำนวน 30 ถุง 04/04/2567 335/60/103/25674 แขวงทางหลวงราชบุรี
35 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/04/2567 335/60/102/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
36 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 01/04/2567 335/45/101/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
37 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง-น้ำพุ ระหว่าง กม.5+670-กม.7+270 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/04/2567 รบ.42/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
38 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ 2567 รหัสงาน 28100 กิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.23+740-กม.25+055 และ กม.37+300-กม.38+840 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/04/2567 รบ.27/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
39 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ตอน 2 ระหว่าง กม.12+410-กม.14+010 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (32,245 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.13+210) 26/04/2567 รบ.31/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
40 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ตอน 1 ระหว่าง กม.0+100-กม.3+865 LT.,RT.ปริมาณงาน 1 แห่ง (71,826 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.1+982.500) 26/04/2567 รบ.41/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
41 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.0+800-กม.1+910 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (26,795 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.1+355) 26/04/2567 รบ.29/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
42 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ตอน 2 ระหว่าง กม.85+100-กม.86+855 ปริมาณงาน 1 แห่ง (19,250 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.85+977.500) 26/04/2567 รบ.30/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
43 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ตอน 9 ระหว่าง กม.29+175-กม.30+955 Lt.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (35,119 ตร.ม.) (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.30+065) 26/04/2567 รบ.40/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
44 งานบูรณะทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000-กม.9+950 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (8,155 ตร.ม.) 23/04/2567 รบ.43/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
45 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. (Mountig Height) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0301 ตอนสระกระเทียม - คลองอีจาง ระหว่าง กม.67+334-กม.68+720 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (42 ต้น) 24/04/2567 รบ.37/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,751 รายการ