แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1696 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 25/12/2561 335/45/68/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1697 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง 25/12/2561 335/-/7/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1698 จ้างติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน 1 แห่ง 25/12/2561 335/-/6/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1699 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวงปี 2562 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างสำนักงานหมวดทางหลวงบ้านคา ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนเขาวัง-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง 25/12/2561 eb-รบ.37/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1700 แบริเออร์ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน ชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50x80x100 ซม จำนวน 25 อัน 24/12/2561 335/60/67/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1701 แบริเออร์ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน ชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 13 อัน 24/12/2561 335/60/66/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1702 น้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 20/12/2561 335/35/65/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1703 วัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 20/12/2561 335/60/64/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1704 แบริเออร์ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน ชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 13 อัน 20/12/2561 335/60/63/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1705 แบริเเออร์ผลิตจากพลาสติกชนิดโพลีเอทลีน ชนิดบรรจุน้ำ ขนาด 50x200x100 ซม. จำนวน 13 อัน 19/12/2561 335/60/62/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1706 หิน ขนาด 3/8 เบอร์ 8 จำนวน 20 ลบ.ม. 19/12/2561 335/60/61/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1707 จ้างเหมาทาสีสะพานและโครงสร้าง ในทางหลวงหมายเลข 323 จำนวน 1 แห่ง 20/12/2561 รบ./พ./13/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1708 จ้างเหมาทำการซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างเสาสูง (High Mast) จำนวน 4 ต้น 19/12/2561 รบ./พ./12/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1709 แผ่นสะท้อนแสงสีเหลืองชนิด Very High Intensity Grade (Fluorescent) เบอร์ 4081 ขนาด 30" จำนวน 30 หลา 18/12/2561 335/60/60/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
1710 แอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 35 ตัน 18/12/2561 335/60/59/2562 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1,696 ถึง 1,710 จาก 1,751 รายการ