แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 กรวยยางจราจร ผลิตจากยางพาราติดแถบสะท้อนแสงสีขาว 2 เส้น สกรีนแขวงทางหลวงราชบุรี ขนาด 600-700 mm. จำนวน 440 อัน 17/04/2567 335/60/108/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 วัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 10/04/2567 335/60/107/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
3 จ้างเหมาทาสีสะพานด้วยสีน้ำปูนผสมสารยึดเกาะโพลีเมอร์(ทาภายนอก) ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ระหว่าง กม.98+584-กม.99+779 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (5,055 SQ.M.) 09/04/2567 รบ./พ./29/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
4 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 9,000 ลิตร 09/04/2567 335/35/106/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
5 จ้างเหมาทำการติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ แบบ DIP ขนาด 5 MM. จำนวน 180 หลอด ในทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+500 LT. ปริมาณงาน 9 ชุด 04/04/2567 รบ./พ./28/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
6 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 13 รายการ 04/04/2567 335/45/104/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
7 ผงดูดซับของเหลว ชนิดพิเศษน้ำหนักเบาไม่เกิดฝุ่น ขนาดจุ 10 กก. จำนวน 30 ถุง 04/04/2567 335/60/103/25674 แขวงทางหลวงราชบุรี
8 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/04/2567 335/60/102/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
9 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 7 รายการ 01/04/2567 335/45/101/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
10 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 750 ลิตร 29/03/2567 335/35/99/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
11 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหสังาน 31431 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ระหว่าง กม.102+530-กม.102+845 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 รบ./พ./27/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
12 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องก้นและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31320 งานหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา บนทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนบ้านเลือก-หนองตากยา ระหว่าง กม.0+000-กม.20+000 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 รบ./พ./26/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
13 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัตเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.97+000-กม.99+769 LT.RT ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 รบ./พ./25/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
14 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31210 งานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึงระหว่าง กม.22+500-กม.85+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/03/2567 รบ./พ./24/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
15 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ที่ กม. 104+028 ปริมาณงาน 1 แห่ง (4 หลัง) 09/04/2567 eb-รบ.4/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,705 รายการ