แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงมืองราชบุรี ที่ กม.3+600 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 335/-/18/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 จ้างติดตั้งป้ายให้ชิดซ้าย รหัส บ.40 จำนวน 1 ป้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ที่ กม.12+000 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 335/-/17/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
3 จ้างซ่อมกระถางต้นไม้ จำนวน 2 กระถาง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ กม.4+900 (เกาะกลางถนน) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 335/-/19/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
4 จ้างติดตั้งกำแพงกันเสียงชนิด Transparent Acrylic Reinforced Panel จำนวน 1 แผ่น และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 376 ตอนทางเลี่งเมืองราชบุรี ที่ กม.6+900 (ด้านขวาทาง) ปริมาณงาน 1 แห่ง 10/06/2567 335/-/16/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
5 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 10/07/2567 335/45/158/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
6 ยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาดจุ 20 กก. จำนวน 1,400 ถุง 05/07/2567 335/60/156/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
7 วัสดุเครื่องจักรฯ จำนวน 6 รายการ 06/06/2567 335/30/60/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
8 จ้างซ่อมเครื่องจ้กรฯ จำนวน 9 รายการ 06/06/2567 335/-/61/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
9 จ้างซ่อมเครื่องจักรฯ จำนวน 4 รายการ 06/06/2567 335/-/63/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
10 จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝาบ่อพักพร้อมเปลี่ยนฝาเป็นแบบเหล็กกลม ในทางหลวงหมายเลข 323 ตอนหนองตะแครง-ลูกแก ระหว่าง กม.1+075-กม.11+675 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 02/07/2567 รบ./พ./37/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
11 น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 900 ลิตร 28/06/2567 335/35/153/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
12 หมุดสะท้อนแสง 360 องศา จำนวน 1,000 อัน 01/07/2567 335/60/155/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
13 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายจราจรและทำเครื่องหมายจราจรบนทางหลวงหมายเลข 3525 ตอนสามแยกกระจับ-หนองโพ ระหว่าง กม.2+600-กม.3+200 ปริมาณงาน 1 แห่ง (12 EACH) 01/07/2567 รบ./พ/36/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
14 PPY สารเพิ่มมวลวัสดุคอนกรีตทั่วไป ขนาดจุ 15 ลิตร จำนวน 178 ถัง 27/06/2567 335/60/152/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
15 น้ำมันหล่อลื่น 2T ขนาดจุ 1 ลิตร 27/06/2567 335/35/151/2567 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,799 รายการ