แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 วัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 25/09/2566 335/60/185/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
2 วัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ 25/09/2566 335/40/184/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
3 วัสดุไฟฟ้า จำนวน 35 รายการ 25/09/2566 335/45/183/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
4 วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ 25/09/2566 335/40/182/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
5 จ้างเหมาทาสีเกาะกลางด้วยสีน้ำอะคริลิคกึ่งเงา ในทางหลวงหมายเลข 376 ระหว่าง กม.8+570-ดม.9+460 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2566 รบ./พ./40/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
6 จ้างติดตั้งแผ่นราวกันอันตราย จำนวน 4 แผ่นและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในทางหลวงหมายเลข 4 กม.85+200 จำนวน 1 แห่ง 20/09/2566 335/-/26/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
7 วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 13 รายการ 20/09/2566 335/50/179/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
8 สายไฟ THW ขนาด 1x16 SQ.MM. จำนวน 3 ม้วน 20/09/2566 335/45/178/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
9 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 934 ลิตร 19/09/2566 335/35/สตน./บป.ข/2/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
10 น้ำมันดีเซล (B7) จำนวน 934 ลิตร 19/09/2566 335/35/สตน./พธร.ข./3/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
11 จ้างเหมาขจัดคราบยางบนผิวทางด้วยวิธีการใช้ระบบฉัดแรงดันสูงพิเศษ ในทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนราชบุรี-แก้มอ้น ระหว่าง กม.11+655-กม.11+890 ปริมาณงาน 3,102 SQ.M. 11/09/2566 รบ./พ./39/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
12 ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน 100 อัน 11/09/2566 335/60/174/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
13 วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 06/09/2566 335/70/172/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
14 วัสดุจราจร จำนวน 4 รายการ 07/09/2566 335/60/173/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
15 น้ำม้นดีเซล (B7) จำนวน 467 ลิตร 07/09/2566 335/35/สตน./พธร.ข./2/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,554 รายการ