แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางและการระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 4 หลุมดิน - ห้วยชินสีห์ ตอนควบคุม 0303 ที่ กม.107+800 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2564 รบ.39/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
107 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ตอนควบคุม 0100 ที่ กม.7+900 ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการระหว่าง กม.6+900-กม.7+600) ปริมาณงาน 1 แห่ง (กึ่งกลางโครงการเฉลี่ย กม.7+250) 25/01/2564 รบ.42/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
108 กิจกรรมก่อสร้างวงเวียนบริเวณแยกหนองปลาหมอ จุดเสี่ยงทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน - เบิกไพร ที่ กม.33+300 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (ดำเนินการที่ กม.32+340) ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2564 รบ.43/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
109 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ที่ กม.3+900 ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2564 รบ.41/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
110 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเจดีย์หัก - หนองหอย ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.4+800-กม.7+000 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2564 รบ.44/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
111 กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 323 หนองตะแครง - ลูกแก ตอนควบคุม 0100 ระหว่าง กม.0+000-กม.18+592 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลหนองอ้อ ตำบลปากแรต ตำบลสวนกล้วย ตำบลบ้านโป่ง และตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 รบ.37/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
112 กิจกรรมดันท่อลอดลำห้วยอีโป่ง เพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0103 ตอนเตาปูน - เบิกไพร ที่ กม.31+800 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/01/2564 รบ.38/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
113 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงทางแยกจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3291 เตาปูน - เบิกไพร ระหว่าง กม.39+800-กม.41+400(เป็นช่วง ๆ) ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 รบ.36/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
114 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนเจดีย์หัก - หนองหอย ตอนควบคุม 0101 ที่ กม.5+930 ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/01/2564 รบ.35/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
115 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3087,3206 และ 3208 ปริมาณงาน 3 แห่ง (3,968.00 ตร.ม.) 16/11/2563 รบ.8/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
116 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 3291, 3090 และ3273 ปริมาณงาน 3 แห่ง (3,969.00 ตร.ม.) 16/11/2563 รบ.9/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
117 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31100 งานทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 2 ระหว่าง กม.79+851-กม.99+769 (เป็นช่วง ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/11/2563 รบ.31/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
118 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31530 งานจ้างซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนคลองอีจาง-หลุมดิน ตอน 1 ระหว่าง กม.79+850-กม.99+769 ปริมาณงาน 1 แห่ง (180 ต้น) 16/11/2563 รบ.3/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
119 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ตอน 4 ระหว่าง กม.22+500-กม.102+445 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (240 ต้น) 13/11/2563 รบ.25/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
120 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2564 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนน้ำพุ-เหมืองผาปกค้างคาว ระหว่าง กม.12+000-กม.68+034 เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 1 แห่ง (240 ต้น) 13/11/2563 รบ.29/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 106 ถึง 120 จาก 235 รายการ