แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม) งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง รวมปริมาณงาน 6 แห่ง (8,149 EACH) ทางหลวงหมายเลข 323,3291,3087,3238,3090 และ3273 24/01/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
92 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 29100 งานบำรุงรักษาสะพาน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0303 ตอนหลุมดิน-ห้วยชินสีห์ ที่ กม.103+966 ปริมาณงาน 1 แห่ง (54.25 เมตร) 20/12/2564 รบ.21/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
93 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา-จอมบึง ตอน 1 ระหว่าง กม.98+720-กม.102+345 ปริมาณงาน 1 แห่ง 09/12/2564 รบ.27/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
94 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ในเขตตำบลโคกหม้อ ตำบลพงสวาย ตำบลหน้าเมือง ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 01/12/2564 รบ.8/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
95 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดี่ยว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.0+000-กม.12+259 อำเภอโพธาราม อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (97 ต้น) 16/11/2564 รบ.7/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
96 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2565 รหัสงาน 20520 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ โรงเก็บพัสดุ หมวดทางหลวงสวนผึ้ง แขวงทางหลวงราชบุรี จ.ราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0102 ตอนน้ำพุ - เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.43+550 LT 15/10/2564 รบ.1/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
97 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3206 ห้วยศาลา-จอมบึง ตอนควบคุม 0200 ที่ กม.74+250 ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (46 ต้น) 05/05/2564 รบ.53/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
98 โครงการพัฒนากาคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมปรับปรุงจุดเสี่ยง ทางหลวงหมายเลข 3208 เขาวัง - น้ำพุ ตอนควบคุม 0101 ระหว่าง กม.5+060-6+430 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2564 รบ.55/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
99 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - เหมืองผาปกค้างคาว ที่ กม.4+127 (วงเวียนห้วยไผ่) อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/05/2564 รบ.54/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
100 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3090 ตอนควบคุม 0100 ตอนบ้านเลือก - หนองตากยา ระหว่าง กม.8+210-กม.14+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (52,110 ตร.ม.) 26/03/2564 รบ.50/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
101 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.16+022-กม.18+592 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (54,830 ตร.ม.) 26/03/2564 รบ.52/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
102 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ระหว่าง กม.84+570-กม.88+235 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (40,315 ตร.ม.) 26/03/2564 รบ.51/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
103 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น ระหว่าง กม.49+940-กม.54+940 ปริมาณงาน 1 แห่ง (55,000 ตร.ม.) 26/03/2564 รบ.48/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
104 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2564 รหัสงาน 23300 งานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ (Asphalt Hot Mix Recycling) ทางหลวงหมายเลข 3273 ตอนควบคุม 0100 ตอนโคกสูง - หนองเป็ด ระหว่าง กม.2+230-กม.7+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง (56,595 ตร.ม.) 26/03/2564 รบ.49/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
105 กิจกรรมปรับปรุงทางระบายน้ำข้างทาง SIDE DITCH (ทางจักรยาน) ทางหลวงหมายเลข 3208 น้ำพุ - เหมืองผาปกค้างค้าว ตอนควบคุม 0102 ระหว่าง กม.42+000-กม.50+970 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลท่าเคย และตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง 25/01/2564 รบ.40/2564 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 91 ถึง 105 จาก 235 รายการ