แขวงทางหลวงราชบุรี
Ratchaburi Highway District.
วิสัยทัศน์ :
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.4+416-กม.6+406 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,376,.00 ตร.ม) 30/09/2565 รบ.7/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
77 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.0+192-กม.0+713,กม.5+375-กม.5+670 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (16,094.00 ตร.ม) 30/09/2565 รบ.13/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
78 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3206 ตอนควบคุม 0200 ตอนห้วยศาลา - จอมบึง ระหว่าง กม.22+500-กม.26+510 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,090.00 ตร.ม) 30/09/2565 eb-รบ.4/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
79 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3291 ตอนควบคุม 0102 ตอนหนองหอย - เตาปูน ระหว่าง กม.18+765-กม.21+100 ปริมาณงาน 1 แห่ง (24,437.00 ตร.ม) 03/10/2565 รบ.16/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
80 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ระหว่าง กม.2+570-กม.3+610 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (20,895.00 ตร.ม) 30/09/2565 รบ.11/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
81 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2566 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 323 ตอนควบคุม 0100 ตอนหนองตะแครง - ลูกแก ระหว่าง กม.13+955-กม.16+022 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (43,625.00 ตร.ม) 30/09/2565 รบ.3/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
82 โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนเลี่ยงเมืองราชบุรี ที่ทางโค้ง กม.9+540 LT./RT. ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (231.00 M.) 28/09/2565 รบ.1/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
83 โครงการงานปรับปรุงจุดเสี่ยงที่บริเวณทางโค้ง โดยการติดตั้ง Guard rail Rolling Barrier ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0302 ตอนคลองอีจาง - หลุมดิน ที่ทางโค้ง กม.98+510 RT. ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (231.00 M) 28/09/2565 รบ.2/2566 แขวงทางหลวงราชบุรี
84 กิจกรรมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างกิ่งเดียว (เป็นช่วง ๆ) ทางหลวงหมายเลข 3087 ตอนควบคุม 0100 ตอนราชบุรี - แก้มอ้น กม.0+000-กม.54+940 อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ปริมาณงาน 1 แห่ง (96 ต้น) 19/08/2565 รบ.34/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
85 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพท่อระบายน้ำโดยการดูดเลน พร้อมซ่อมทางเท้า ทางหลวงหมายเลข 376 ตอนควบคุม 0100 ตอนทางเลี่ยงเมืองราชบุรี ในเขต ต.โคกหม้อ ต.พงสวาย ต.หน้าเมือง ต.ดอนตะโก อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี (ต่อยอดโครงการเดิม) ปริมาณงาน 1 แห่ง 19/08/2565 eb-รบ.12-2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
86 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี (ต่อยอดโครงการเดิม) ทางหลวงหมายเลข 3291 3090 3087 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (53 EACH) 25/07/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
87 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3273 3291 3526 3090 3087 3208 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) 19/05/2565 รบ.32/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
88 โครงการพัฒนาการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานขับเคลื่อนเศรษฐกิจ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณเตือน FLASHING บริเวณจุดอันตราย สายทางในความควบคุมแขวงทางหลวงราชบุรี ทางหลวงหมายเลข 3273 3291 3526 3090 3087 3208 และ 3206 ปริมาณงาน 1 แห่ง (77 ต้น) 19/05/2565 - แขวงทางหลวงราชบุรี
89 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31420 งานไฟสัญญาณจราจร (Traffic Signal) ทางหลวงหมายเลข 3238 ตอนควบคุม 0100 ตอนเจ็ดเสมียน - โคกหม้อ ที่ กม.7+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/02/2565 รบ.31/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
90 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31410 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 12.00 ม. ทางหลวงหมายเลข 3208 ตอนควบคุม 0101 ตอนเขาวัง - น้ำพุ ระหว่าง กม.7+900-กม.8+540 ปริมาณงาน 1 แห่ง (36 ต้น) 07/02/2565 รบ.30/2565 แขวงทางหลวงราชบุรี
แสดง 76 ถึง 90 จาก 235 รายการ